Buitenschoolse Kinderopvang De Wigwam

Buitenschoolse kinderopvang De Wigwam is een dienst van de gemeente Boechout voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar (die al naar school zijn geweest) tot en met 12 jaar (6de leerjaar afgerond) die aan minstens van één van de volgende drie voorwaarden voldoen:

  • wonen in de gemeente
  • basisonderwijs volgen in de gemeente
  • de ouder(s) wonen/werken in de gemeente

De Wigwam is erkend door Kind en Gezin. Wij staan open voor kinderen met een beperking, mits de werking dit toestaat.

Inschrijvingsdossier opmaken

Voor de inschrijving van je kind(eren) maak je een afspraak met de coördinator om kennis te maken en een dossier op te maken. Dit kan ten vroegste zes maanden en ten laatste twee weken voor de eerste opvangdag.

Wat doen we?

We bieden opvang voorschools en naschools, op woensdagnamiddag, tijdens schoolvrije dagen en vakantiedagen.
Tijdens de zomervakantie werkt De Wigwam samen met de speel- en sportweken die de vrijetijdsdienst organiseert.

In de schoolperiode is er een verschil tussen kortopvang op school en langopvang in De Wigwam.
Kortopvang is de opvang op school tot maximum 16.30 uur. Inschrijvingen lopen via de school.
Langopvang is de opvang in De Wigwam tot 19 uur. Hiervoor moet je vooraf inschrijven via het inschrijvingsformulier van De Wigwam.

Contact

Coördinator Marion Ghysebrechts
Lange Kroonstraat 1, 2530 Boechout
03 455 98 05
wigwamreservaties@boechout.be
Te bereiken elke werkdag tussen 9 en 12 uur en na afspraak. In noodgevallen kan de begeleiding de coördinator bereiken.

Sluitingsdagen 2019

De Wigwam is jaarlijks gesloten tijdens de kerstvakantie.

Maandag 24 december 2018– zondag 6 januari 2019: kerstvakantie

Maandag 22 april: Paasmaandag

Woensdag 1 mei: Feest van de Arbeid

Dinsdag 7 mei: Teamdag

Donderdag 30 mei: O.L.H. Hemelvaart

Vrijdag 31 mei: brugdag

Maandag 10 juni: Pinkstermaandag

Donderdag 11 juli: Feest Vlaamse Gemeenschap

Donderdag 15 augustus: O. L. V. Hemelvaart

Vrijdag 16 augustus: Brugdag

Donderdag 29 augustus: opruimdag

Vrijdag 30 augustus: opruimdag

Dinsdag 8 oktober: Boechout Jaarmarkt

Vrijdag 1 november: Allerheiligen

Maandag 11 november: Wapenstilstand

Maandag 23 december 2019 – zondag 5 januari 2020: kerstvakantie