Buitenschoolse Kinderopvang De Wigwam

Zomerwerking De Wigwam

Buitenschoolse kinderopvang De Wigwam is een dienst van de gemeente Boechout voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar (die al naar school zijn geweest) tot en met 12 jaar (6de leerjaar afgerond) die aan minstens van één van de volgende drie voorwaarden voldoen:

  • wonen in de gemeente
  • basisonderwijs volgen in de gemeente
  • de ouder(s) wonen/werken in de gemeente

De Wigwam is erkend door Kind en Gezin. Wij staan open voor kinderen met een beperking, mits de werking dit toestaat.

Inschrijvingsdossier opmaken

Voor de inschrijving van je kind(eren) maak je een afspraak met de coördinator om kennis te maken en een dossier op te maken. Dit kan ten vroegste zes maanden en ten laatste twee weken voor de eerste opvangdag.

Wat doen we?

We bieden opvang voorschools en naschools, op woensdagnamiddag, tijdens schoolvrije dagen en vakantiedagen.
Tijdens de zomervakantie werkt De Wigwam samen met de speel- en sportweken die de vrijetijdsdienst organiseert.

In de schoolperiode is er een verschil tussen kortopvang op school en langopvang in De Wigwam.
Kortopvang is de opvang op school tot maximum 16.30 uur. Inschrijvingen lopen via de school.
Langopvang is de opvang in De Wigwam tot 19 uur. Hiervoor moet je vooraf inschrijven via het inschrijvingsformulier van De Wigwam.

Contact

Coördinator Marion Ghysebrechts
Lange Kroonstraat 1, 2530 Boechout
03 455 98 05
wigwam@boechout.be
Te bereiken elke werkdag tussen 9 en 12 uur en na afspraak. In noodgevallen kan de begeleiding de coördinator bereiken.

Sluitingsdagen 2017

De Wigwam is jaarlijks gesloten tijdens de kerstvakantie.

Maandag 26 december 2016 – zondag 8 januari 2017: kerstvakantie

Maandag 17 april: paasmaandag

Maandag 1 mei: feest van de Arbeid

Dinsdag 16 mei: teamdag

Donderdag 25 mei: O. L. H. Hemelvaart

Vrijdag 26 mei: brugdag

Maandag 5 juni: Pinkstermaandag

Dinsdag 11 juli: Feest Vlaamse Gemeenschap

Vrijdag 21 juli: Nationale Feestdag

Maandag 14 augustus: brugdag

Dinsdag 15 augustus: O. L. V. Hemelvaart

Woensdag 30 en donderdag 31 augutus: gesloten (opruim vakantie en voorbereiding nieuw schooljaar)

Dinsdag 3 oktober: Boechout Jaarmarkt

Woensdag 1 november: Allerheiligen

Donderdag 2 november: Allerzielen

Maandag 25 december 2017 – zondag 7 januari 2018: kerstvakantie