Adreswijziging

Wat is het?

Wie naar Boechout verhuist, of van adres verandert binnen de gemeente, kan met dit formulier de adreswijziging bij de dienst bevolking aangeven.

Opgelet: De aangifte moet gebeuren binnen de 8 werkdagen na de effectieve verhuis naar de nieuwe woonst.

Ook wanneer je naar het buitenland verhuist, doe je daarvan aangifte bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar je momenteel bent ingeschreven (art. 7 - K.B. 16.07.1992).

Wanneer doe je aangifte?

  • De aangifte moet gebeuren binnen de 8 werkdagen, nadat je de nieuwe woonst effectief betrokken hebt of ten laatste de dag vóór het vertrek naar het buitenland.
  • De aangifte gebeurt schriftelijk (brief, fax of e-mail) of persoonlijk bij de dienst bevolking.

Wat indien je geen aangifte hebt gedaan?

Wie zich in een gemeente heeft gevestigd zonder hiervan aangifte te hebben gedaan binnen de gestelde termijn, zal door het college van burgemeester en schepenen van de nieuwe gemeente ambtshalve ingeschreven worden, indien het daar kennis van krijgt.

Vertrek naar een andere gemeente

Indien een vertrek vastgesteld wordt door de gemeente die je verlaten hebt en indien het onmogelijk is om je op te sporen, zal je door het college van burgemeester en schepenen van de vorige verblijfplaats uit de registers geschrapt worden. Dit heeft als gevolg dat je met geen enkele administratie meer in regel bent. Ook je identiteitskaart wordt vernietigd.
 

Straatnaam van de nieuwe verblijfplaats.
Huisnummer van de nieuwe verblijfplaats.
Busnummer van de nieuwe verblijfplaats. (indien van toepassing)
Eerste persoon
Tweede persoon
Rijksregisternummer tweede persoon.
Derde persoon
Vierde persoon
Vijfde persoon