Ukkelberrifun.be @ ydde.be - Floris Van Opstal

Deze bedachtzame zoektocht schept een aangenaam evenwicht met zijn jachtige leven als freelancer in de reclamewereld, waar ideeën en concepten slechts van korte duur zijn. Met de “Thrifts on a drift” beelden wil Floris Van Opstal de objecten een nieuw leven schenken in plaats van ze verloren te laten gaan.

F l o r i s V a n O p s t a l
2 4 / 2 5 april 2 0 2 1
0 1 / 0 2 mei 2 0 2 1

z a t e r d a g 1 6 . 0 0 u t o t 2 1 . 0 0 u
z o n d a g 1 4 . 0 0 u t o t 1 9 . 0 0 u

In tussentijd hebben we niet stil gezeten en stellen we u graag het samenwerkingsproject voor met skatefotograaf Sidney Vandendries.

Voor SKATEBORD fotografeerde hij talentvolle jonge skateboarders met het door Ukkelberrifun uitgevoerde winnende skateboarddesign van Floris voor het Rijksmuseum te Amsterdam. Wat een schitterend samenspel voor ons eerste Delfts blauwe skatebord! Zin in meer? Kom 25 maart naar Westkaai 71 en meer mee aan @ Locatie Remy voor een meet & greet!

V O L G E N D E T E N T O O N S T E L L I N G E N @ y d d e . b e

E l l e n V r i j s e n
1 8 / 1 9 / 2 0 j u n i 2 0 2 1

P e t e r J a c q u e m y n
T B C

u k k e l b e r r i f u n @ y d d e . b e
t o e f f e l h o e k 2 4
2 5 3 1 b o e c h o u t

Ukkelberrifun is een kunstinitiatief op unieke locaties. Het biedt een platform aan beloftevolle kunstenaars die op het juiste moment op de juiste plaats passen.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Waar
ydde.be
Toeffelhoek 24, 2530 Boechout 51.177786 - 4.5144983
Wanneer

tot

Open op:

  • Zaterdag van 16:00 tot 21:00
Contact
Telefoonnummer: 0495252042