Ukkelberrifun.be @ ydde.be - Floris Van Opstal

Deze bedachtzame zoektocht schept een aangenaam evenwicht met zijn jachtige leven als freelancer in de reclamewereld, waar ideeën en concepten slechts van korte duur zijn.

Met de “Thrifts on a drift” -beelden wil Floris Van Opstal de objecten een nieuw leven schenken in plaats van ze verloren te laten gaan.

F l o r i s V a n O p s t a l
1 1 / 1 2 / 1 3 d e c e m b e r 2 0 2 0

v r i j d a g 1 8 . 0 0 u t o t 2 2 . 0 0 u
2 0 . 0 0 u
z a t e r d a g 1 8 . 0 0 u t o t 2 2 . 0 0 u
z o n d a g 1 4 . 0 0 u t o t 1 9 . 0 0 u

V O L G E N D E T E N T O O N S T E L L I N G E N @ y d d e . b e

E l l e n V r i j s e n
2 6 / 2 7 / 2 8 f e b r u a r i 2 0 2 1

P e t e r J a c q u e m y n
1 8 / 1 9 / 2 0 j u n i 2 0 2 1

u k k e l b e r r i f u n @ y d d e . b e
t o e f f e l h o e k 2 4
2 5 3 1 b o e c h o u t

Ukkelberrifun is een kunstinitiatief op unieke locaties. Het biedt een platform aan beloftevolle kunstenaars die op het juiste moment op de juiste plaats passen.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Waar
ydde.be
Toeffelhoek 24, 2530 Boechout 51.177786 - 4.5144983
Wanneer

tot

Contact
Telefoonnummer: 0495252042