Cultuurraad

Cultuurraad Boechout

Wat is het?

De cultuurraad is één van de adviesraden die actief is in de gemeente. De cultuurraad is de gemeentelijke adviesraad voor cultuur, met als voornaamste taken:

 • advies geven over culturele zaken en cultuurbeleid
 • cultuur en het culturele leven promoten
 • het verenigingsleven stimuleren

De raad formuleert doelstellingen, beleidsprincipes en beslissingen die de dagelijkse leiding van de instelling overstijgen. De adviezen van de raad moeten in de meeste gevallen bekrachtigd worden door de gemeenteraad. Bij elke nieuwe legislatuur wordt de cultuurraad opnieuw samengesteld. Meer informatie vind je onderaan deze pagina, bij Huishoudelijk reglement Cultuurraad.

Voor wie is het?

Wie behoort tot één van volgende categorieën, kan zich kandidaat stellen:

 • socioculturele verenigingen (twee vertegenwoordigers per vereniging)
 • professionele kunstenaars en vertegenwoordigers van culturele organisaties of instellingen met een zetel in Boechout (een afgevaardigde en een plaatsvervanger)
 • deskundigen inzake lokale cultuur en culturele geïnteresseerden die zetelen in minstens één werkgroep
 • afgevaardigden vanuit de buurt- en wijkcomités

Meer informatie vind je onderaan deze pagina, bij Statuten Cultuurraad.

Waar kan je terecht?

Secretaris van de raad: cultuurconsulent.

Wat moet je meebrengen?

Een volledig aangevuld inschrijvingsformulier, met de gevraagde bijlagen en je identiteitskaart, indien je lid wilt worden van de cultuurraad.

Wat zijn de stappen?

Bij elke nieuwe legislatuur wordt de cultuurraad opnieuw samengesteld, een oproep voor kandidaten zal gebeuren via de gemeentelijke communicatiekanalen.

 • Je vult het inschrijvingsformulier volledig in en voegt eventuele bijlagen toe. Je kan het formulier hier downloaden of je kan het ophalen bij de secretaris van de raad.
 • Je kan lid worden door een kandidaatstelling in te dienen bij het bestuur via cultuur@boechout.be.
 • De secretaris van de raad zal de ingediende kandidaatstellingen nakijken op correctheid en volledigheid.
 • De kandidatuur wordt besproken tijdens het bestuur en voorgelegd op de volgende vergadering.
 • Wanneer je kandidaatstelling in aanmerking komt, wordt je uitgenodigd op de eerstvolgende bijeenkomst van de raad.
 • De verzamelde inschrijvingen worden voorgelegd tijdens de eerstvolgende vergadering van de bestaande (oude) raad en besproken. Er wordt onmiddellijk beslist over de nieuwe samenstelling en deze wordt vastgelegd.
Bestuur
Werkgroepen
Leden