Gecoro

Word lid van de GECORO!

Heb je voeling met wat er in Boechout leeft? De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), die het bestuur advies geeft over alles wat met ruimtelijke ordening te maken heeft, is op zoek naar een nieuw lid. Omdat het decretaal verplicht is om een evenwicht tussen vrouwelijke en mannelijke leden te hebben, zijn we op zoek naar een vrouw.

Als lid van de GECORO hoef je niet per se expertise te hebben in architectuur. Ook wie mee wil nadenken vanuit een interesse in groen, mobiliteit, woonvormen, landbouw, energie, duurzaamheid … is welkom. Heb je interesse en kom je op basis van ervaring of diploma in aanmerking? Stel je nog tot en met 15 augustus kandidaat!

Wat doet de GECORO?

De GECORO, of voluit Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, is het adviesorgaan voor de ruimtelijke ordening in onze gemeente. De voornaamste opdrachten van de commissie bestaan uit:

  • advies verlenen
  • opmerkingen en voorstellen geven over de ordening van de ruimte
  • planning

De commissie kan ook bepaalde aanvragen voor omgevingsvergunningen of verkavelingsaanvragen adviseren.

Samenstelling

De GECORO wordt elke zes jaar opnieuw samengesteld en bestaat uit 13 leden, samengesteld uit 9 deskundigen en telkens een vertegenwoordiger van een milieu- of natuurvereniging, een vereniging van werkgevers of zelfstandigen, een vereniging van land- en tuinbouwers en een vereniging van werknemers.

Werking

De GECORO vergadert minstens twee keer per jaar. Normaal gezien op de laatste woensdag van de maand, tenzij de agenda een andere datum vereist.

De voornaamste taken van de GECORO liggen op het vlak van planning. Zo werd de commissie verschillende malen geconsulteerd bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). Bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) is het advies van de GECORO decretaal vereist. Ook bij een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (bv. gemeentelijke bouwcode) verleent de GECORO advies. Tot slot kan de GECORO op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen en verder over alle zaken die een link hebben met ruimtelijke ordening.