GROS

De GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) is een adviesraad die sinds 1988 met inzet van enthousiaste vrijwilligers kleine stapjes zet naar meer rechtvaardige verhoudingen tussen Noord en Zuid. In de GROS zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd: Broederlijk Delen, 11.11.11, KWB-Wereldsolidariteit, Oxfam-Wereldwinkel, Wereld- Missiehulp, Protestantse Kerk, Rode Kruis, Ondernemers Zonder Grenzen, Sevapur vzw ... De GROS geeft het gemeentebestuur advies over onder andere ontwikkelingsprojecten waarvoor subsidies worden aangevraagd.

Samenstelling

De GROS bestaat uit stemgerechtigde leden en niet-stemgerechtigde leden (o.a. schepen, gemeenteraadsleden, ambtenaren). De stemgerechtigde leden zijn afkomstig van organisaties of verenigingen die een werking hebben met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking. Inwoners die interesse hebben in deze problematiek, zijn uiteraard ook zeer welkom op onze vergadering. Zij zetelen dan als onafhankelijke.

Werking

De GROS wil de band met het Zuiden versterken, maar niet enkel via het financieel steunen van ontwikkelingsprojecten, ook door het organiseren van acties en activiteiten in Boechout. Zo brengen we andere culturen een stapje dichterbij. De GROS werkt zoveel mogelijk samen met andere organisaties die een hart hebben voor het Zuiden. De GROS komt ongeveer zes keer per jaar samen (januari, maart, juni, september, oktober, november).

Activiteiten

  • Infoavonden: op regelmatige basis, over projecten die worden gesteund door de gemeente Boechout.

  • 11.11.11: elk jaar organiseert de GROS in Boechout-Vremde de 11.11.11-campagne met verschillende activiteiten: De ver-van-mijn-bed-quiz in oktober, een filmavond in november in samenwerking met de cultuurdienst, een deur-aan-deur actie en verkoop in Delhaize in het weekend rond 11 november.

  • Scholen/jongeren: in de scholen ondersteunt de GROS bewustmakingsacties over de Noord-Zuidverhoudingen. Daarnaast moedigt de GROS jongeren aan om aanwezig te zijn bij Noord-Zuidmanifestaties in samenwerking met de jeugdraad. De GROS stimuleert jongeren om Bouwkampen mee te doen in het Zuiden. De GROS promoot en subsidieert schoolpaketten met mondiale problematiek voor de lagere scholen. Elk jaar doen bijna alle lagere scholen uit de gemeente mee aan dit unieke educatieproject.

FairTradeGemeente

FairTradeGemeente is een titel die aangeeft dat een gemeente en haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen en er ook effectief werk van maken. Om FairTradeGemeente te worden, moeten zes criteria vervuld worden. De inwoners, burgemeester en schepenen, lokale bedrijven, restaurants, café-uitbaters, scholen en instellingen, verenigingen, jong en oud, iedereen kan helpen om de criteria te vervullen die verbonden zijn aan de titel FairTradeGemeente. Eén van de criteria is een trekkersgroep oprichten. Hiervoor doet de GROS dan ook een oproep naar inwoners van de gemeente Boechout om mee te werken aan dit initiatief.

Wereldwinkel

De GROS heeft met de Wereldwinkel een versterkt partnerschap via educatieve ondersteuning. De GROS werkt samen met de Wereldwinkel aan het actieplan ‘Boechout: FairTradeGemeente’.

Aanvragen voor subsidie

In de projectengids, die je hieronder kan downloaden of kan aanvragen op het gemeentehuis, staat beschreven hoe je aanvragen voor subsidies kan indienen. De aanvragen moeten binnen zijn voor 1 oktober om in aanmerking te komen voor subsidiëring in hetzelfde jaar. Het subsidiereglement van de GROS kan je hieronder downloaden.

Statuten

De statuten van de GROS kan je hieronder downloaden.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de GROS kan je hieronder downloaden.