Gesubsidieerde projecten ontwikkelingssamenwerking

In onze gemeente wonen heel wat geëngageerde inwoners die ontwikkelingsprojecten in het Zuiden opstarten. Van Peru tot in Thailand: Boechoutenaren zijn wereldwijd actief om de leefomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren. Om hen een financieel duwtje in de rug te geven, geeft de gemeente elk jaar subsidies aan een aantal projecten.

Zo werd in 2018 in totaal 51.000 euro aan 13 ontwikkelingsprojecten en enkele educatieve projecten (2100 euro aan Wereldwinkel) gegeven.