Jeugdraad

Jeugdraad Boechout

Wat is het?

De jeugdraad is één van de adviesraden die actief is in de gemeente. De gemeentelijke jeugdraad is een overleg- en adviesorgaan waarin alle jeugdverenigingen en geïnteresseerde jongeren kunnen zetelen. Zij geeft adviezen aan het college van burgemeester en schepenen over zaken die de jeugd aanbelangen. Binnen de jeugdraad is ook overleg mogelijk tussen de verschillende jeugdverenigingen.

De raad formuleert doelstellingen, beleidsprincipes en beslissingen die de dagelijkse leiding van de instelling overstijgen. De adviezen van de raad moeten in de meeste gevallen bekrachtigd worden door het college van burgemeester en schepenen. Bij elke nieuwe legislatuur wordt de jeugdraad opnieuw samengesteld.

Voor wie is het?

Wie behoort tot één van volgende categorieën, kan zich kandidaat stellen:

 • elke vereniging, actiegroep, organisatie of instelling, die een actieve jeugdwerking heeft binnen het grondgebied van de gemeente, kan twee afgevaardigden aanduiden
 • elke onderwijsinstelling gevestigd in de gemeente kan een afgevaardigde aanduiden
 • elke instelling die met haar dienstverlening kinderen en jongeren van de gemeente bereikt kan een afgevaardigde aanduiden
 • geïnteresseerde jongeren (onafhankelijken)

Meer informatie vind je onderaan deze pagina, bij Statuten Jeugdraad.

Waar kan je terecht?

Bij de jeugddienst of de voorzitter van de jeugdraad.

Wat moet je meebrengen?

Een volledig ingevuld inschrijvingsformulier.

Wat kost het?

/

Wat zijn de stappen?

 • Bij elke nieuwe legislatuur wordt de jeugdraad opnieuw samengesteld, een oproep voor kandidaten zal gebeuren via de gemeentelijke communicatiekanalen.
 • Je vult het inschrijvingsformulier volledig in.
 • Je kan het formulier hier downloaden of je kan het ophalen bij de secretaris van de raad.
 • De secretaris van de raad zal de ingediende kandidaatstellingen nakijken op correctheid en volledigheid.
 • Wanneer je kandidaatstelling in aanmerking komt, word je uitgenodigd op de eerstvolgende bijeenkomst van de raad.
 • De verzamelde inschrijvingen worden voorgelegd tijdens de eerstvolgende vergadering van de bestaande (oude) raad en besproken.
 • Er wordt onmiddellijk beslist over de nieuwe samenstelling en deze wordt vastgelegd.