Middenstandsraad

De gemeentelijke middenstandsraad is in feite een ‘Gemeentelijke Adviesraad voor KMO & Middenstand, Land- en Tuinbouw en Vrije Beroepen’. De Middenstandsraad heeft de volgende doelen:

  1. Adviesorgaan: het gemeentebestuur adviseren inzake het gemeentelijk beleid ’lokale economie’ met het doel een leefbare gemeente te verkrijgen en het woonklimaat te verbeteren.
  2. Het behartigen van de belangen, het bevorderen van de contacten en samenwerking tussen de plaatselijke zelfstandigen, vrije beroepen, land- en tuinbouwers en ondernemers.
  3. Initiatief nemen op het vlak van ondersteuning en promotie van de lokale economie.

Samenstelling

De Middenstandsraad is samengesteld uit een Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering stelt jaarlijks de raad samen, die uit maximaal 25 personen bestaat. De raad kiest om de twee jaar in zijn midden een Raad van Bestuur, bestaande uit maximaal 6 personen.

Ben je middenstander en wil je graag lid worden van de middenstandsraad? Stel je dan kandidaat via het e-loket.

Werking

De Algemene Vergadering wordt éénmaal per jaar samengeroepen in de maand juni. De Raad vergadert minimum 8 maal per jaar. De Raad van Bestuur bereidt de vergaderingen van de Raad voor.

Activiteiten

De Middenstandsraad organiseert jaarlijks twee thema-avonden waarvan één in samenwerking met Unizo.

Wil je lid worden van de middenstandsraad? Stel je kandidaat via het e-loket