Milieuraad

Wat is het?

De milieuraad is een adviesraad voor het gemeentebestuur. Ze adviseert op vraag of op eigen initiatief over milieuthema's van algemeen belang zoals water- en luchtkwaliteit, afval, geluidshinder, natuur, klimaat ... Adviseren, sensibiliseren en informeren zijn de drie kerntaken.

Bij elke nieuwe legislatuur wordt de milieuraad opnieuw samengesteld.

De gemeente zoekt nieuwe leden voor de milieuraad

Ben je geïnteresseerd in milieuthema's, word je geprikkeld door de klimaatmarsen, heb je ideeën om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en wil je lokaal meer inspraak hierrond dan kan je je kandidaat stellen voor de milieuraad. Wij zijn op zoek naar afgevaardigden van verenigingen, maar ook naar gemotiveerde burgers die hier mee over willen nadenken, debatteren en adviseren.

Ben je gemotiveerd, werk je graag constructief mee aan het milieubeleid in onze gemeente, ben je positief ingesteld en wil je je mening verkondigen? Vul dan zeker onderstaand aanvraagformulier in.

We vergaderen elke tweede dinsdag van de maand en dat tien keer per jaar. Deze raad bestaat uit 23 stemgerechtigde leden. Meer informatie vind je onderaan deze pagina, bij Huishoudelijk reglement milieuraad en Afsprakennota milieuraad.

Voor wie is het?

De stemgerechtigde leden zijn liefst afgevaardigden van onderstaande groeperingen:

 • erkende milieu- en natuurverenigingen (twee vertegenwoordigers per vereniging)
 • erkende wildbeheereenheden
 • onderwijsinstellingen
 • de socioculturele organisaties
 • vormingsorganisaties
 • beroepsgroepen en/of –organisaties
 • geïnteresseerde individuele burgers mogen ook zetelen in de milieuraad.

Waar kan je terecht?

Bij de secretaris van de raad (deskundige omgeving, dienst omgeving, Gemeente Boechout).

Wat moet je meebrengen om je kandidaat te stellen?

Het ingevulde aanvraagformulier, samen met een motivatiebrief en de klimaatvraag (visie op klimaat).

Wat zijn de stappen?

 • Je vult het aanvraagformulier volledig in en voegt de bijlagen toe. Je kan het formulier ophalen bij de secretaris van de raad of je kan het downloaden op deze pagina.
 • De secretaris van de raad zal de ingediende kandidaatstellingen nakijken op correctheid en volledigheid.
 • Wanneer je kandidaatstelling in aanmerking komt, word je uitgenodigd op de eerstvolgende bijeenkomst van de raad.
 • De verzamelde inschrijvingen worden voorgelegd tijdens de eerstvolgende vergadering van de bestaande (oude) raad en besproken.
 • Er wordt onmiddellijk beslist over de nieuwe samenstelling en deze wordt vastgelegd.