Seniorenraad

Seniorenraad Boechout

Wat is het?

De seniorenraad is één van de adviesraden die actief is in de gemeente. De gemeentelijke seniorenraad is een overleg- en adviesorgaan. Via de seniorenraad krijgen senioren de mogelijkheid om inspraak te hebben in het seniorenbeleid van de gemeente. Binnen de seniorenraad is ook overleg mogelijk tussen de verschillende seniorenverenigingen.

De seniorenraad formuleert adviezen en voert inhoudelijke discussies met betrekking tot senioren. Bv. over mobiliteit, wonen … Verder worden er ook adviezen gegeven op vraag van het college, andere adviesraden of seniorenadviesorganen. De raad formuleert doelstellingen, beleidsprincipes en beslissingen die de dagelijkse leiding van de instelling overstijgen. De adviezen van de raad moeten in een aantal gevallen bekrachtigd worden door de gemeenteraad.

Bij elke nieuwe legislatuur wordt de seniorenraad opnieuw samengesteld. Meer informatie vind je onderaan deze pagina, bij Huishoudelijk reglement Seniorenraad en bij Reglement van interne orde of op de website van de seniorenadviesraad.

Voor wie is het?

Omschrijving van doelgroep en voorwaarden.

  • Leden van een organisatie of een instelling die zich bezighoudt met seniorenwerking in de gemeente.
  • Leden van de verschillende seniorenverenigingen uit de gemeente.
  • Individuele geïnteresseerde senioren uit Boechout of Vremde.

Waar kan je terecht?

Bij de secretaris van de seniorenraad (= seniorenconsulent, dienst senioren).

Wat moet je meebrengen?

Een volledig ingevuld inschrijvingsformulier, met de gevraagde bijlagen en je identiteitskaart, indien je van de seniorenraad lid wenst te worden.

Wat zijn de stappen?

Bij elke nieuwe legislatuur wordt de seniorenraad opnieuw samengesteld, een oproep voor kandidaten zal gebeuren via de gemeentelijke communicatiekanalen.

  • Je vult het inschrijvingsformulier volledig in en voegt eventuele bijlagen toe. Je kan het formulier downloaden of je kan het ophalen bij de secretaris van de raad (seniorenconsulent).
  • De secretaris van de raad (seniorenconsulent) en de leden van de raad zullen de ingediende kandidaatstellingen nakijken op correctheid en volledigheid.
  • Wanneer je kandidaatstelling in aanmerking komt word je uitgenodigd op de eerstvolgende bijeenkomst van de raad.
  • De verzamelde inschrijvingen worden voorgelegd tijdens de eerstvolgende vergadering van de bestaande (oude) raad en besproken, er wordt onmiddellijk beslist over de nieuwe samenstelling en deze wordt vastgelegd.