Sportraad

Sportraad Boechout

Wat is het?

De sportraad is één van de adviesraden die actief is in de gemeente. De sportraad heeft tot doel ‘de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de volledige lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente’. Concrete doelstellingen zijn o.a. sport ondersteunen en promoten bij alle inwoners, het gemeentebestuur adviseren over het sportbeleid, informatie en documentatie verzamelen en onderzoek verrichten. Daarnaast stimuleert de sportraad samenwerking en overleg tussen alle sportinitiatieven in Boechout.

De raad formuleert doelstellingen, beleidsprincipes en beslissingen die de dagelijkse leiding van de instelling overstijgen. De adviezen van de raad moeten in de meeste gevallen bekrachtigd worden door het college van burgemeester en schepenen. Bij elke nieuwe legislatuur wordt de sportraad opnieuw samengesteld.

Meer informatie vind je onderaan deze pagina, bij Huishoudelijk reglement Sportraad.

Voor wie is het?

  • Leden van sportverenigingen die activiteiten organiseren voor inwoners van Boechout.
  • Sportdeskundigen uit Boechout en Vremde.
  • Niet-georganiseerde sporters uit Boechout en Vremde.

Waar kan je terecht?

Bij de secretaris van de sportraad (= sportconsulent). 

Wat moet je meebrengen?

Een schriftelijke aanvraag.

Wat zijn de stappen?

Bij elke nieuwe legislatuur wordt de sportraad opnieuw samengesteld, een oproep voor kandidaten zal gebeuren via de gemeentelijke communicatiekanalen.

  • Je dient je kandidatuur schriftelijk in bij de secretaris van de sportraad. Dit kan via het daartoe bestemde formulier: “kandidaatstelling sportraad”.
  • De sportraad beoordeelt de aanvraag en deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de aanvrager.
  • Wanneer je kandidaatstelling in aanmerking komt, word je uitgenodigd op de eerstvolgende bijeenkomst van de raad.