GIS

Contactinfo

Heuvelstraat 91
2530 Boechout
Telefoonnummer
03 460 06 37

GIS staat voor geografisch informatiesysteem en kan vrij eenvoudig vertaald worden als een systeem van gegevens (informatie) waaraan een ruimtelijke (geografische) voorstelling is verbonden.
Het grote voordeel is dat je gegevens die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, binnen één omgeving (de GIS omgeving) kan voorstellen en ruimtelijk kan analyseren.

Een sprekend voorbeeld is een bouwaanvraag: je kan zeer snel bekijken of het perceel waarop je wil bouwen binnen een woonzone van het gewestplan ligt, of er een rooilijnplan of een bijzonder plan van aanleg geldig is, of gelegen is in een archeologisch aandachtsgebied, of het niet in een recent overstroomd gebied ligt en/of er voetwegen in de buurt liggen. In dit voorbeeld maak je dus gebruik van verschillende gegevens zoals het gewestplan, bijzonder plannen van aanleg, rooilijnplannen, een grootschalige basiskaart, een kadasterkaart en databank, die je allemaal tegelijk binnen de GIS omgeving kan raadplegen.

De uiteindelijke doelstelling van een GIS is een betere efficiëntie. Door gebruik te maken van het GIS kan de gemeente de beschikbare middelen immers meer doelmatig inzetten en kunnen de verschillende diensten beter georganiseerd worden.

Omdat de taken van de gemeente steeds meer binnen de geïnformatiseerde GIS omgeving worden opgenomen, kan de gemeente beter aan de steeds toenemende vraag naar informatie voldoen.