Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs)

Wat zijn SDGs?

SDGs staat voor Sustainable Development Goals of de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Deze werden formeel aangenomen in september 2015 door de algemene vergadering van de VN met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 SDGs, die gekoppeld worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen die één en ondeelbaar zijn reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect. Deze doelen vormen een unieke fusie van twee mondiale agenda’s: duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. De nadruk van deze agenda ligt op ‘universaliteit’, wat betekent dat de implementatie niet enkel in het Globale Zuiden moet gebeuren maar over de gehele planeet.

SDGs in Boechout

Op 24 juni 2019 ondertekende de gemeenteraad de engagementsverklaring voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. In de beleidsnota werden al de thema's hieraan afgetoetst. Dit betekent dat er binnen eenzelfde beleidsniveau meer samenwerking moet komen tussen de verschillende beleidsdomeinen (bv. milieu, economie, financiën, enz…). Dit betekent echter ook dat er een sterkere samenwerking moet komen tussen de verschillende beleidsniveaus (federaal, regio’s, gemeenschappen, provincies en gemeenten).

Iedereen SDG

SDGs zijn er niet alleen voor overheden. Ook lokale verenigingen, ondernemers, scholen, burgers zijn hier al dan niet bewust mee bezig. Initiatieven rond armoedebestrijding, duurzame energie, vrede, verantwoorde consumptie en productie ... zijn verweven in ons dagdagelijkse leven. Door hier bewust bij stil te staan kunnen we nog meer doelstellingen behalen.

De SDGs kunnen onderverdeeld worden in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.

Lancering SDGs op 19 september 2019

In de week van de duurzame gemeente, van 18 tot 25 september 2019, werden de SDGs aan de inwoners voorgesteld. De doelstellingen werden overlopen, de link naar ons lokaal beleid werd verduidelijkt.

Duurzame helden

In 2020 werden de coronahelden genomineerd als duurzame helden van het jaar. Zij zetten zich dagelijks in voor SDG 3: goede gezondheid en welzijn. De corona-epidemie wijst ons meer dan ooit op het belang van duurzaamheid en globale verbondenheid. Daarom willen we iedereen die bijzondere inspanningen leverde - en nog steeds levert - in de kijker zetten. We zijn dankbaar voor alle geëngageerde burgers, verenigingen, scholen, ondernemingen … Kortom iedereen die meewerkt aan een warme, veerkrachtige samenleving waarin we ons meer verbonden voelen met elkaar. 

  • Om alle coronahelden te bedanken lanceerden we een fotocampagne en schreef Marc Tritsmans een gedicht. Het eerste deel van dat gedicht vind je terug op een grote banner aan de bibliotheek. Het volledige gedicht kan je hieronder lezen. 

 

Gedicht door Marc Tritsmans: