Algemeen directeur

Contactinfo

Heuvelstraat 91
2530 Boechout
Telefoonnummer
03 460 06 05
Fax
03 460 06 97

In Boechout is de algemeen directeur Frank Coenen. De adjunct-algemeendirecteur is Marc Speelman. De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten en de werking van de diensten inzake de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid. Verder staat hij aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is hij bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer. Hij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen.

De algemeen directeur bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, aan de gemeenteraadscommissies, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd. Hij woont ook de vergadering van het college en de gemeenteraad bij. 

De algemeen directeur zorgt in overleg met het managementteam voor het opstellen van het voorontwerp van het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling van het personeel, de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan, de beleidsnota van het budget en de verklarende nota van een budgetwijziging.

 

Openingsuren

ma:
-
-
di:
-
wo:
-
do:
-
vr:
-