Algemeen directeur

Contactinfo

Heuvelstraat 91
2530 Boechout
Telefoonnummer
03 460 06 05
Fax
03 460 06 97

In Boechout is de algemeen directeur Frank Coenen. De adjunct-algemeendirecteur is Marc Speelman.

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten. Hij staat aan het hoofd van het gemeentepersoneel en hij is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer. Hij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen.

De algemeen directeur staat in voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. 
Hij staat in voor de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten.

De algemeen directeur bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, aan de gemeenteraadscommissies, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd.

De algemeen directeur zorgt in overleg met het managementteam voor het opstellen van het voorontwerp van:

  • het organogram
  • de personeelsformatie
  • de rechtspositieregeling van het personeel
  • de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan
  • de beleidsnota van het budget
  • de verklarende nota van een budgetwijziging

De algemeen directeur woont de vergaderingen bij van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad. Hij kan de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies bijwonen.

 

Openingsuren

ma:
-
-
di:
-
wo:
-
do:
-
vr:
-