Financieel directeur

Contactinfo

Heuvelstraat 91
2530 Boechout
Telefoonnummer
03 460 06 21
Fax
03 460 06 97

In Boechout is de financieel directeur Michel Mertens. De adjunct-financieeldirecteur is Cathérine Gabriëls.

De financieel directeur werd voorheen de ‘financieel beheerder’ (en nog vroeger beter gekend als 'de gemeenteontvanger') genoemd.

Zijn opdracht is bij de invoering van het decreet lokaal bestuur grondig aangepast en hij staat naast het financiële beheer van de gemeente ook in voor dat van het O.C.M.W. – samen het lokaal bestuur.

Hij is verantwoordelijk voor:

  • de opmaak van het budgetten en de financiële meerjarenplanning
  • de opmaak van de budgetwijzigingen
  • het voeren en afsluiten van de boekhoudingen
  • het thesauriebeheer
  • het debiteurenbeheer en de invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten
  • het verzorgen van de financiële analyse en uittekenen van de financiële beleidsvoering in de ruimste zin van het woord aan de politieke organen van het lokaal bestuur
  • de voorafgaande krediet- en wetmatigheidcontrole van de beslissingen van het lokaal bestuur met budgettaire en financiële impact door middel van een visum

Hij wordt daarvoor bijgestaan door de adjunct financieel directeur (de vroegere financieel beheerder van het O.C.M.W.) en de medewerkers van de financiële dienst.

De financieel directeur is een vast lid van het managementteam samen met de algemeen directeur, de adjunct algemeen directeur, de adjunct financieel directeur en de stafmedewerker beheer en kwaliteit, naast de drie coördinatoren van de verschillende afdelingen (grondgebiedzaken, socio-culturele zaken en vrije tijd, communicatie en burgerzaken). Daarin wordt vooral beleidsvoorbereidend gewerkt.

 

Openingsuren

ma:
-
-
di:
-
wo:
-
do:
-
vr:
-