Meldingen en klachten

Meldingen

Wil je ons iets melden over het openbaar domein, de openbare weg, verkeer, overlast of andere zaken? Vul dan het meldingsformulier in, bel gratis naar 0800 147 51 of stuur een e-mail naar info@boechout.be

  • Voor meldingen over de openbare verlichting kan je terecht bij Fluvius: klik hier.
  • Voor algemene meldingen over de afvalophaling kan je terecht bij IGEAN: klik hier
  • Werd je afval niet opgehaald? Ook dat meld je rechtstreeks aan IGEAN: klik hier.
  • Voor meldingen over gewestwegen kan je terecht bij het Agentschap Wegen en Verkeer: klik hier
  • Voor meldingen over water en rioleringen kan je terecht bij Pidpa: klik hier

Klachten

Wanneer je ontevreden bent over een (al dan niet) verrichte handeling of prestatie van de gemeente, kan je een klacht indienen. Een bijkomend criterium voor een klacht is dat ze redelijkerwijze voorkomen had kunnen worden. 

Je melding of klacht wordt steeds met de nodige discretie behandeld.

Een klacht kan je op verschillende manieren indienen:

  • Per brief: gemeente Boechout, t.a.v. de algemeen directeur, Heuvelstraat 91, 2530 Boechout. 
  • Via e-mail: algemeendirecteur@boechout.be.
  • Via het e-formulier op onze website
  • Mondeling: tijdens een persoonlijk gesprek met de algemeen directeur of telefonisch (03 460 06 05). Bij een mondelinge klacht zal de algemeen directeur de klacht noteren en deze schriftelijke neerslag overmaken aan de indiener van de klacht zodat interpretatieverschillen vermeden worden.

 

Bekijk hier het klachtenreglement voor gemeente en OCMW