Politiecollege

Bevoegdheden

De belangrijkste bevoegdheden zijn:

 • Het dagelijks beheer en bestuur van de politiezone
 • Het beheer van de inkomsten, de afgifte van bevelschriften tot betaling van de uitgaven van de politiezone en het toezicht op de boekhouding
 • De toewijzing van de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten
 • Het voeren van rechtsgedingen waarbij de politiezone hetzij als eiser, hetzij als verweerder betrokken is
 • Het beheer van de eigendommen, alsmede de vrijwaring van rechten
 • Het toezicht op de bezoldigde beambten
 • Het aanduiden van een vervangende korpschef
 • De voordracht van een korpschef
 • Het verlenen van gemotiveerd advies over verlenging van het mandaat korpschef
 • Het bevestigen en naleven openbaarheid der besluiten van de politieraad
 • Het uitvoeren en bekendmaken van politiebesluiten, verordeningen en reglementen
 • Het tuchttoezicht van de leden van de lokale politie vergadering

Vergaderingen

Het politiecollege vergadert zo dikwijls de spoedige afhandeling van de zaken dit vereist. De stemmen in het politiecollege worden over de burgemeesters verdeeld naar evenredigheid van de minimum politiedotatie die hun gemeente in de meergemeentenzone inbrengt. 
In totaal zijn er in het politiecollege 100 stemmen te verdelen over de burgemeesters. Voor de zone Minos betekent dat, dat de burgemeesters respectievelijk over volgend aantal stemmen beschikken: Mortsel 42, Boechout 13, Borsbeek 13, Wommelgem, 16 en Wijnegem 16. Diezelfde evenredige verdeling van stemmen wordt dus ook overgenomen bij stemmingen van de politieraad over de begroting van de meergemeentenzone. Voor de verdeling van de stemmen in het politiecollege wordt de minimum politiedotatie als basis genomen.