Politieraad

Leden van de politieraad

De politieraad van onze meergemeentenzone MINOS bestaat uit 

 • de  5 burgemeesters van de gemeenten/stad die deel uitmaken van de zone (zie leden politiecollege)
 • de korpschef 
 • de secretaris en de bijzonder rekenplichtige
 • de 19 politieraadsleden uit de verschillende gemeenten/stad als volgt verdeeld 
  • 7 leden voor Mortsel
  • 3 leden voor Boechout, Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem

Vergaderingen

De politieraad vergadert minstens 4 maal per jaar. De zittingen zijn openbaar.

Bevoegdheden

De belangrijkste bevoegdheden zijn :

 • algemene bevoegdheid inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps
 • goedkeuren begroting, begrotingswijzigingen en begrotingsrekening
 • opmaken organogram en personeelsformatie
 • open verklaren van betrekkingen/functies
 • benoemen van de korpschef
 • benoemen van de hogere officieren 
 • goedkeuren van overeenkomsten met zakelijke rechten in verband met onroerende goederen
 • aanduiden van secretaris en bijzonder rekenplichtige
 • goedkeuren lastenboeken i.v.m. aanbestedingen van werken , benodigdheden diensten
 • opmaken reglement van orde
 • opmaken van reglementen en sluiten van samenwerkingsverbanden
 • behandelen Zonaal Veiligheidsplan

Dagorde politieraad

Besluitenlijst politieraad