Politiebestuur

De gemeente Boechout vormt samen met Mortsel, Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem de politiezone MINOS. De naam MINOS is nog afkomstig van de werking in de tijd voorafgaand aan de politiehervorming. Toen werkten de politiekorpsen samen in een interpolitiezone (IPZ). De interventies werden geleverd door de Mobiele INterventie Oostrand Stad. Omdat deze samenwerking reeds enige naambekendheid had, is er voor geopteerd om deze naam te behouden.

U kunt 24/24 een beroep doen op de politiediensten. Voor dringende politiehulp via nummer 101. In Mortsel is een permanentie die dag en nacht bereikbaar is via 03 451 98 98.

De politie heeft administratieve en gerechtelijke taken. Zij zorgt voor de ordehandhaving en uw veiligheid, het afgeven van documenten, verkeersbegeleiding van de schoolgaande jeugd, hulp bij gevaar, het opsporen van misdadigers. 

In elke gemeente is een wijkkantoor dat tijdens de weekdagen geopend is, en waar men klaar staat om uw klachten of aangiften te ontvangen of u te helpen bij een aantal administratieve formaliteiten. Het wijkkantoor van Boechout is gehuisvest in het gebouw van de vroegere gemeentepolitie in de Heuvelstraat.