Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is samengesteld uit de voorzitter en 6 raadsleden.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is belast met de behandeling van de aanvragen inzake individuele maatschappelijke dienstverlening en het vaststellen van de bijdrage van de begunstigde in de kosten van de maatschappelijke dienstverlening en het bepalen van de bijdrage van de onderhoudsplichtigen, binnen de grenzen van de algemene criteria die door de raad voor maatschappelijk welzijn dienaangaande zijn vastgelegd.

Wanneer de voorzitter dit nuttig acht, kan het bijzonder comité voor de sociale dienst van gedachten wisselen over zaken die later aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn ter beslissing zullen voorgelegd worden.