Burgemeester

Aan het hoofd van de gemeente staat de burgemeester: Koen T'Sijen (PRO Boechout&Vremde).

De burgemeester zit de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen voor. Hij vertegenwoordigt de gemeente ook naar buiten toe. Zo worden bijvoorbeeld alle brieven en officiële documenten van de gemeente ondertekend door de burgemeester en de algemeen directeur, die het hoofd van de administratie en het personeel is. Verder is de burgemeester het hoofd van de politie en is hij rechtstreeks verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente. 

De burgemeester heeft een aantal extra specifieke bevoegdheden waarover hij besluiten kan nemen. Je vindt alle burgemeesterbesluiten hierboven bij 'besluitenlijst'.