College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen voert de beslissingen van de gemeenteraad uit, staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente en stelt het personeel aan. Het Bestuursakkoord 2019-2024 en het Beleidsplan 2019-2024 vormen de basis voor deze bestuurscoalitie. Het schepencollege vergadert (in principe) elke dinsdag om 9 uur in het gemeentehuis. Deze vergadering is niet openbaar.