Vragen en antwoorden

Het publiek heeft de mogelijkheid om voorafgaand aan de raad vragen te stellen over allerlei onderwerpen, die geen deel uitmaken van de agenda van de raden.

Na afloop van de openbare vergadering, wordt tevens de mogelijkheid geboden aan het aanwezige publiek, om over de behandelde agendapunten vragen te stellen.