Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW. De raad maakt de strategische beleidskeuzes, keurt de budgetten, rekeningen en investeringen goed en benoemt en ontslaat het personeel.

De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad. De raad voor maatschappelijk welzijn verkiest op zijn beurt de voorzitter en de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. De OCMW-raad van Boechout telt 23 leden.

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert eenmaal per maand in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze bijeenkomsten zijn openbaar.
Sommige dossiers (onder andere over personen) worden wel achter gesloten deuren besproken.

Werking raad voor maatschappelijk welzijn