Leden

In de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zetelen dezelfde leden als in de gemeenteraad.