Vast bureau

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn voor en voert de besluiten van deze raad uit. De burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het vast bureau en de schepenen zijn van rechtswege de leden van het vast bureau. Het vast bureau vergadert (in principe) elke dinsdag in het gemeentehuis aansluitend op de collegevergadering. Deze vergadering is niet openbaar.