Reglementen

De gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en de burgemeester kunnen reglementen of verordeningen goedkeuren. Hieronder vind je een overzicht van reglementen en verordeningen in Boechout. Het zijn onder andere belastingreglementen, verkeersreglementen, huishoudelijke reglementen ...

  • Reglementen goedgekeurd na 24 januari 2021:

Belasting- en retributiereglementen

Huishoudelijke- en gebruikersreglementen

Signalisatievergunningen

Toelage- en subsidiereglementen

Verkeersreglementen

Personeelsreglementen

Overige reglementen

  • Reglementen goedgekeurd voor 24 januari 2021:

Belasting- en retributiereglementen 2014-2019

Belasting- en retributiereglementen 2020-2025

Personeelsreglementen

Overige bekendmakingen