Vredegerecht

Het gemeentebestuur kan niet tussenkomen bij burenruzies. Wij verwijzen hiervoor naar het Vredegerecht. Je kan je tot de vrederechter wenden bij o.m. voogdij, bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder ...

Hieronder vind je de gegevens van het Vredegerecht in Kontich bevoegd voor onze gemeente. Wie wil weten voor welke zaken je naar een vrederechter kan stappen, klikt op de link onderaan deze pagina.

Contactgegevens

Het vredegerecht van het kanton Kontich en 8e kanton Antwerpen,

Mechelsesteenweg 83, Kontich

Tel. 03 457 05 11, fax: 03 457 86 24

vred.kontich@just.fgov.be

www.just.fgov.be

 

Openingsuren

Het vredegerecht is toegankelijk iedere werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur.

Op deze uren kan u er ook telefonisch terecht.

De vrederechter is Dhr. Scheers

De hoofdgriffier is Dhr. F. Huysmans.

De vrederechter zetelt:

- op dinsdag om 9 u. in openbare zitting

- op dinsdag om 14 u. in raadkamer (verzoeningen, bewindvoeringen).