Adresopzoekingen

Wat is het?

Regelmatig worden de gemeentelijke diensten gecontacteerd om adressen op te zoeken van inwoners van onze gemeente. Door de wet op de privacy is dit echter verboden.

Voor wie is het?

Er zijn enkele personen die gemachtigd zijn door de wet en die dus wel adressen mogen opvragen:

  • Notarissen, advocaten, deurwaarders … bij een gerechtelijke procedure.
  • Eigenaars van een woning die bij een huurgeschil een procedure willen opstarten bij de Vrederechter.
  • Rechtspersonen in het kader van achterstallige betalingen.

Wat moet je meebrengen?

Je dient een bewijs van machtiging door de wet (zie 'Voor wie is het?') voor te leggen.

Wat kost het?

Adresopzoekingen gebeuren gratis.

Wat zijn de stappen?

  • De adresopzoeking kunnen persoonlijk aan het loket worden aangevraagd.
  • De medewerker van de dienst burger zal het bewijs van machtiging door de wet controleren.
  • De medewerker zal vervolgens de gegevens opzoeken in het register (adressenbestand) en je het gevraagde adres bezorgen.