Referentieadres

Wat is het?

Een referentieadres is een postadres voor personen zonder vaste verblijfplaats. Het referentieadres kan enkel toegekend worden voor een woonplaats op het grondgebied van de gemeente.

Voor wie is het?

 • Personen die geen eigen vast adres hebben zoals schippers, kermisreizigers, militairen.
 • Personen die naar het buitenland vertrekken voor studie- of zakenreizen en voor maximum 1 jaar.
 • Personen die, doordat ze geen of niet langer een verblijfplaats hebben, beroep doen op de diensten van het OCMW komen in aanmerking voor inschrijving op het adres van het OCMW. Hiervoor wordt alles via het OCMW geregeld.

Wat moet je meebrengen?

Voor deze aangifte kom je zelf langs de dienst burger samen met de referentiepersoon.

Breng volgende gegevens mee:

 • je identiteitskaart
 • het nieuwe adres

Wat kost het?

Deze dienstverlening is gratis.

Wat zijn de stappen?

 • Je dient dit persoonlijk aan te geven binnen 8 werkdagen na ingebruikname van het referentieadres. Je komt daarvoor naar de dienst burger.
 • Een medewerker noteert alle gegevens en bezorgt de informatie aan de lokale politie.
 • De politie komt langs op het referentieadres en laat de bewoner van deze woning tekenen voor toestemming.
 • De persoon verbonden aan het referentieadres heeft de plicht om de briefwisseling door te sturen. Hierdoor blijf je administratief bereikbaar voor officiële instanties zoals bijvoorbeeld mutualiteit, RVA, kinderbijslagfonds …
 • De lokale politie brengt de dienst burger op de hoogte.
 • De dienst burger zorgt ervoor dat je referentieadres wordt opgenomen in het bevolkings- of vreemdelingenregister.