Toekennen huisnummers

Wat is het?

Een huisnummer is onder andere van belang voor de postbezorging en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Zonder huisnummer kan je je ook niet inschrijven bij de gemeente. De gemeente Boechout is verplicht nummeraanduidingen (huisnummers) toe te kennen aan verblijfsobjecten.

Voor wie is het?

Je kan een ‘bewijs van toegekende huisnummer’ aanvragen in geval je dit nodig hebt, vóórdat de stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd of wanneer er geen stedenbouwkundige vergunning dient te worden aangevraagd. Wanneer je een stedenbouwkundige vergunning hebt gekregen, wordt automatisch ook je huisnummer toegekend. Je mag als eigenaar of gebruiker niet zelf een huisnummer toekennen, wijzigen of intrekken.

Wat moet je meebrengen?

Indien het om een verkaveling gaat, moet je het lotnummer van het bouwperceel doorgeven bij de aanvraag.

Wat kost het?

Een huisnummer wordt gratis toegekend. Een bewijs van toegekende huisnummer wordt gratis afgeleverd.

Wat zijn de stappen?   

  • Je geeft het lotnummer van het bouwperceel door aan de dienst burger.
  • De medewerker zal direct nagaan in het CRAB-register of er een huisnummer is toegekend en er één toekennen indien dat nog niet is gebeurd.
  • De medewerker bezorgt jou een bewijs van toegekend huisnummer.