Verhuis van een minderjarige

Wat is het?

Als een minderjarige verhuist, gelden er enkele speciale regels wat de toestemming van (één van) de ouder(s) betreft. Deze verschillen naargelang er wél of geen uitspraak is over het hoederecht van de kinderen.

Voor wie is het?

Iedere minderjarige die van adres verandert.

Wat moet je meebrengen?

 • De identiteitskaart van de aangever.
 • Het nieuwe adres en ook de naam, voornaam én rijksregisternummer van het kind.

Wat zijn de stappen?

De procedure hangt af van het hoederecht.

Er zijn drie situaties mogelijk:

1) Er is (nog) geen uitspraak over het hoederecht. 

 • De ouder waarbij het kind werkelijk verblijft, geeft de adreswijziging aan bij de dienst burger.
 • Na deze aangifte komt de politie vaststellen of het kind effectief op dat adres woont.
 • Na positieve vaststelling wordt het kind op het adres ingeschreven.

2) Er is een uitspraak en het kind verhuist naar de ouder aan wie het hoederecht is toegewezen.

 • De ouder aan wie het hoederecht is toegewezen geeft de adreswijziging aan bij dienst burger.
 • Na deze aangifte komt de politie vaststellen of het kind effectief op dat adres woont.
 • Na positieve vaststelling wordt het kind op het adres ingeschreven. 

3) Er is een uitspraak en het kind verhuist naar de ouder die het hoederecht niet kreeg toegewezen.

 • De ouder waar het kind werkelijk verblijft, geeft de adreswijziging aan bij dienst burger.
 • De dienst burger neemt contact op met de ouder die het hoederecht heeft en vraagt schriftelijk in te stemmen met de verhuis.
 • Mits toestemming gaat de verhuis gewoon door.
 • Als deze toestemming niet gegeven wordt, stelt de politie het werkelijke verblijf vast.
 • Woont het kind inderdaad bij de andere ouder dan wordt een procedure ingeleid bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
 • Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt dan - via een eigen onderzoek - vast of het kind werkelijk op het aangegeven adres woont.
 • Is dat onderzoek positief, dan wordt het kind daar ook ingeschreven.

De gemeente krijgt deze beslissing toegestuurd en verwittigt met een aangetekende brief alle partijen over de genomen beslissing.

Deze procedure kan meer dan 6 maanden duren.