Afschrift van een akte van de burgerlijke stand

E-loket

Maak een afspraak

Wat is het?

Er zijn bestaan verschillende akten, waarvan een afschrift kan worden aangevraagd:

 • geboorte: aan te vragen in de geboorteplaats of woonplaats;
 • huwelijk: aan te vragen op de plaats waar het huwelijk werd voltrokken of in de woonplaats;
 • overlijden: aan te vragen op de plaats van overlijden of in de woonplaats;
 • echtscheiding: aan te vragen op de plaats waar het huwelijk werd voltrokken of in de woonplaats;
 • erkenning kind: aan te vragen op de plaats waar de akte werd opgemaakt of in de woonplaats;
 • adoptie: aan te vragen op de plaats waar het adoptievonnis werd overgeschreven of in de woonplaats;
 • meertalige akte: bestemd voor het buitenland, aan te vragen in de woonplaats;
 • met betrekking tot genealogische opzoekingen (stamboomonderzoek)
 • overschrijving buitenlandse akten: aan te vragen op de plaats waar de akte werd overgeschreven of in de woonplaats.

Voor wie is het?

Volgende personen hebben recht op een uittreksel of afschrift van:

 • Een geboorteakte van meer dan 100 jaar oud, een huwelijksakte van meer dan 75 jaar oud, een overlijdensakte van meer dan 50 jaar oud:
  • iedereen
 • Een akte van minder dan 100 jaar oud:
  • de persoon op wie de akte betrekking heeft
  • zijn echtgenoot of echtgenote
  • zijn wettelijk samenwonende
  • zijn wettelijke vertegenwoordiger
  • zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn
  • zijn erfgenamen
  • hun notaris en hun advocaat

Hoe vraag je het aan?

 • Online in het e-loket, via de link onderaan deze pagina. 
 • Of kom langs bij de dienst burger.
  • Volgende documenten moet je voorleggen: identiteitskaart, eventueel trouwboekje, eventueel volmacht (met kopie identiteitskaart volmachtgever) en eventueel machtiging en/of verklaring te handelen uit hoofde van de beroepshoedanigheid en in opdracht van de belanghebbende. 
  • Een medewerker gaat na of je recht hebt deze gegevens te ontvangen. 
  • Een medewerker zoekt de gevraagde akten op en bezorgt je het afschrift van de akte.

Wat kost het?

Uittreksels uit en afschriften van akten van burgerlijke stand worden gratis afgeleverd.

 

Opgelet: Indien het uittreksel of afschrift bestemd is voor het buitenland, dient dit ondertekend te worden door de burgemeester en kan dit niet onmiddellijk worden afgeleverd.