Eensluidend verklaren van afschriften

Maak een afspraak

Wat is het?

Van een origineel document wordt een exacte kopie, na nazicht door een medewerker, voorzien van de tekst 'gezien voor gelijkvormig afschrift'.

Voor wie is het?

Iedereen die een kopie van een origineel wenst eensluidend te laten verklaren.

Kopieën van identiteitsbewijzen, reispassen en rijbewijzen worden in principe niet eensluidend verklaard. Dat kan enkel wanneer je een bewijs kunt voorleggen van de overheid die dit afschrift vraagt.

Indien je het afschrift nodig hebt voor gebruik in het buitenland, gelieve dit duidelijk te vermelden.

Wat moet je meebrengen?

  • Het originele document.
  • Eventueel de fotokopie (deze dient goed leesbaar te zijn).

Wat kost het?

Het eensluidend verklaren is gratis.

Indien je zelf geen exacte en duidelijke kopie meebrengt, kan deze worden gemaakt op de dienst tegen betaling volgens het retributiereglement. Hieronder kan je een link naar het retributiereglement terugvinden.

Wat zijn de stappen?

  • Je legt het originele document en de kopie voor of je laat deze maken op de dienst burger.
  • Een medewerker gaat na of de kopie overeenkomstig is met het origineel.
  • Een medewerker voorziet de kopie van de tekst 'gezien voor gelijkvormig afschrift' en bijhorende stempels .