Uittreksel uit het strafregister

Een uittreksel uit het strafregister of een bewijs van goed gedrag en zeden is aan te vragen bij de dienst burger.

Hoe vraag je het aan? 

  • Online in het e-loket, via de link onderaan deze pagina.
  • Of kom langs bij de dienst burger. 

In uitzonderlijke gevallen kan het afleveren meerdere dagen in beslag nemen:

  • Als een dossier niet bijgewerkt is in het centraal strafregister.
  • Als het bedoeld is voor gebruik in het buitenland, omdat dan de burgemeester moet ondertekenen.