Wettiging handtekening

Je kan je handtekening op een document laten wettigen. Je meldt je daarvoor aan bij de dienst bevolking, of iemand anders brengt het ondertekende document mee samen met je identiteitskaart. Het wettigen is gratis.