Belgische nationaliteit

Maak een afspraak

Wat is het?

Onder bepaalde omstandigheden kan je ervoor kiezen om de Belgische nationaliteit aan te nemen. De voorwaarden waar je aan moet voldoen, verschillen naargelang de omstandigheid die aanleiding kan geven tot een nationaliteitsverklaring.

Voor wie is het?

Voor niet-Belgen.

De Belgische nationaliteit kan je toegekend worden: je krijgt de nationaliteit zonder dat je daarvoor iets moet doen.
Je kan de Belgische nationaliteit verkrijgen maar je moet zelf stappen ondernemen om de Belgische nationaliteit te verwerven.

Informatie over de voorwaarden van de nationaliteitskeuze en het afleggen van de verklaring inzake de nationaliteitskeuze kan je verkrijgen bij de dienst burger.

Wat moet je meebrengen?

Je hebt afhankelijk van de situatie verschillende documenten nodig. Je kan best zo snel mogelijk langskomen bij de dienst burger om te informeren welke documenten je in jouw geval zal moeten kunnen voorleggen.

Alle documenten moeten, indien ze in een vreemde taal zijn opgesteld, in het Nederlands vertaald worden door een beëdigd vertaler.

Wat kost het?

Er moet registratierecht betaald worden in het registratiekantoor. Meer informatie hierover bij de dienst burger.

Wat zijn de stappen?

  • Je komt langs op de dienst burger. Een medewerker zal je helpen bij het invullen en verzamelen van de nodige documenten. Je bezorgt de nodige documenten aan de dienst burger, die zal de documenten controleren op volledigheid en correctheid.
  • Daarna zal de dienst burger je uitnodigen om de verklaring van nationaliteitskeuze te komen afleggen. De verklaring wordt tegen ontvangstbewijs afgelegd voor de medewerker van de dienst burger.
  • Binnen de vijf werkdagen na het afleggen van de verklaring verzendt de dienst burger een afschrift van het hele dossier en van het ontvangstbewijs naar het parket van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen (bevoegd voor de inwoners van Boechout), naar de Dienst Vreemdelingenzaken en naar de Veiligheid van de Staat.
  • Bij een positief advies wordt je verklaring ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand door de medewerker van de dienst burger. De dienst burger brengt je hiervan op de hoogte.
  • Je bent Belg vanaf de dag van de inschrijving van de verklaring in de registers van burgerlijke stand.