Adoptie

Maak een afspraak

Wat is het?

Adoptie is een juridische maatregel. De tussenkomst van de dienst burger beperkt zich tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten.

Voor wie is het?

Adoptant(en) die inwoner zijn van de gemeente Boechout.

Wat moet je meebrengen?

Voor de aangifte neem je volgende documenten mee:

  • de identiteitskaart(en) of een volledige kopie ervan van de adoptant(en)
  • voor buitenlandse adoptie: adoptievonnis voorzien van de nodige legalisatie en het bewijs van registratie van de buitenlandse adoptiebeslissing

Wat kost het?

Deze dienstverlening is gratis.

Wat zijn de stappen?

De adoptieprocedure start niet bij de gemeente Boechout. De procedure voor een binnenlandse adoptie en een buitenlandse adoptie zijn verschillend.

Bij een binnenlandse adoptie verloopt de procedure via een notaris of vrederechter:

  • De rechtbank stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar de dienst burger.
  • De overschrijving van een vonnis moet gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst door de dienst burger.
  • De bevolkingsregisters en eventuele akten van de burgerlijke stand worden aangepast.
  • Eventueel moet de identiteitskaart van de geadopteerde gewijzigd worden.

Een buitenlandse adoptie moet je in België eerst laten registreren bij de Centrale Federale Autoriteit:

  • Daarna kan je de adoptiebeslissing in de gemeente van je woonplaats laten overschrijven.
  • Belangrijk is dat je ook de geboorteakte van het kind laat overschrijven bij de gemeente van je woonplaats.
  • De bevolkingsregisters en eventuele akten van de burgerlijke stand worden aangepast.
  • Eventueel moet de identiteitskaart van de geadopteerde gewijzigd worden.