Geboorteaangifte

Maak een afspraak

Wat is het?

Bij elke geboorte moet je een geboorteaangifte doen in de gemeente van geboorte, ten laatste vijftien dagen na de bevalling.

Voor wie is het?

De aangifte gebeurt door de moeder, de vader of meemoeder of door beide ouders samen.

Wat moet je meebrengen?

Voor de aangifte neem je volgende documenten mee:

  • de identiteitskaarten of een volledige kopie ervan van de ouder of ouders
  • het medisch geboorteattest
  • eventueel het trouwboekje
  • eventueel de akte van erkenning van het ongeboren kind (meer info onderaan deze pagina)
  • bij een eerste gemeenschappelijk kind neem je ook de verklaring van naamkeuze mee (meer info onderaan deze pagina)

Wat kost het?

Deze dienstverlening is gratis.

Wat zijn de stappen?

  • De moeder en/of vader of meemoeder doen de aangifte persoonlijk bij de dienst burger, binnen 15 kalenderdagen na de dag van de bevalling. Als de vijftiende dag na de bevalling een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, dan heb je nog tijd tot de eerstvolgende werkdag.
  • De dienst burger doet de registratie en geeft je een aantal geboortebewijzen.
  • Deze geboortebewijzen heb je onder andere nodig om kinderbijslag aan te vragen, het kind als persoon ten laste te laten inschrijven bij je ziekenfonds enzovoort.