Inenting tegen polio

Wat is het?

In België is enkel de inenting tegen polio (kinderverlamming) verplicht. Alle zuigelingen krijgen op de leeftijd van 2, 3, 4 en 13-14 maanden het gecombineerd vaccin ingespoten. Deze inentingen moet je registreren bij de dienst burger.

Voor wie is het?

De ouders bezorgen de documenten aan de dienst burger.

Wat moet je meebrengen?

Voor de aangifte neem je volgende documenten mee:

  • de identiteitskaarten of een volledige kopie ervan van de ouder of ouders
  • eventueel ‘verzoek om uitstel’* door de dokter afgeleverd

*Is er een medische reden waardoor de inenting niet kan plaatsvinden, dan dien je bij de dienst burger een door de dokter afgeleverd verzoek om uitstel in. 

Wat kost het?

De aangifte van vaccinatie is gratis.

Je kind laten inenten bij Kind en Gezin is gratis.

Bij de huisarts of kinderarts betaal je het doktersbezoek, de inenting zelf is gratis.

Wat zijn de stappen?

  • Bij de geboorteaangifte geeft de dienst burger een polio-vaccinatieattest mee.
  • Je zorgt voor de nodige inentingen van je kind: vier keer vóór de leeftijd van 18 maanden. Dit kan gratis bij Kind en Gezin. Het kan ook bij de huisarts of kinderarts, waar je wel het doktersbezoek betaalt, niet de inenting.
  • Na de vierde inenting bezorg je het inentingsattest en de vaccinatiekaart aan de dienst burger.
  • Een medewerker registreert de aangifte.
  • Indien je het inentingsbewijs niet tijdig inlevert, zal je tweemaal een herinnering krijgen. Daarna wordt de provinciale gezondheidsinspectie ingelicht die een proces-verbaal kan laten opstellen.