Kind erkennen

Maak een afspraak

Erkenning na de geboorte

Wat is het?

Een erkenning geeft aan dat er een band van vader- of moederschap bestaat tussen zichzelf en het aangewezen kind. Het wordt gebruikt bij ongehuwde koppels om de afstamming tussen vader en kind vast te leggen.

Erkenning door meemoeders kan ook. Het is niet langer nodig een ingewikkelde adoptieprocedure te doorlopen om een afstammingsband te creëren tussen meemoeder en kind. Alle kinderen geboren sinds 1 januari 2015 binnen het huwelijk krijgen automatisch een juridische band met beide mama's. Kinderen wiens mama's niet getrouwd zijn of die geboren werden voor 1 januari 2015 en die nog geen twee juridische ouders hebben, kunnen erkend worden door de meemoeder (mits toestemming van de geboortemoeder) via de dienst burger. Als het kind minderjarig is, moeten zowel moeder als vader of meemoeder aanwezig zijn bij de erkenning bij de dienst burger. De moeder moet toestemming geven. Wanneer het kind 12 jaar is, moet ook het kind aanwezig zijn en toestemming geven. In geval van een meerderjarig kind hoeft enkel de meerderjarige toestemming te geven.

Voorwaarden en bijzonderheden:

 • De Belgische moeder moet ongehuwd zijn of meer dan 300 dagen voor de geboorte officieel afzonderlijk wonen van haar echtgenoot.
 • Indien de erkenner gehuwd is, wordt de echtgenoot verwittigd per aangetekende brief. 
 • Voor allochtone ouders wordt de nationale wetgeving van hun land toegepast. Gezien de complexiteit van deze materie, raden wij aan je tijdig te informeren bij de dienst burger.

Voor wie is het?

De moeder en de erkenner. Is het kind ouder dan 12 jaar, dan moet hij/zij ook toestemming geven.

In alle gevallen van erkenning moeten beide ouders aanwezig zijn.

Wat moet je meebrengen?

 • beide identiteitskaarten
 • bij erkenning tijdens de geboorteaangifte: beiden aanwezig zijn bij aangifte
 • bij erkenning na de geboorte: recent afschrift van de geboorteakte van het kind, als het kind in een andere gemeente geboren is dan waar het wordt erkend

Wat kost het?

Deze dienstverlening is gratis.

Wat zijn de stappen?   

 • Beide ouders komen langs het loket van de dienst burger.
 • Op basis van de voorgelegde documenten zal een medewerker de erkenning opnemen in de akte van burgerlijke stand.

Erkenning voor de geboorte

Wat is het?

Een erkenning geeft aan dat er een band van vader- of moederschap bestaat tussen zichzelf en het aangewezen kind. Het wordt gebruikt bij ongehuwde koppels om de afstamming tussen vader en kind vast te leggen.

Erkenning door meemoeders kan ook. Het is niet langer nodig een ingewikkelde adoptieprocedure te doorlopen om een afstammingsband te creëren tussen meemoeder en kind. Alle kinderen geboren sinds 1 januari 2015 binnen het huwelijk krijgen automatisch een juridische band met beide mama's.

Voorwaarden en bijzonderheden:

 • De Belgische moeder moet ongehuwd zijn of meer dan 300 dagen voor de geboorte officieel afzonderlijk wonen van haar echtgenoot.
 • Indien de erkenner gehuwd is, wordt de echtgenoot verwittigd per aangetekende brief. 
 • Voor allochtone ouders wordt de nationale wetgeving van hun land toegepast. Gezien de complexiteit van deze materie, raden wij aan je tijdig te informeren bij de dienst burger.

Voor wie is het?

De moeder en de erkenner.

In alle gevallen van erkenning moeten beide ouders aanwezig zijn.

Wat moet je meebrengen?

 • beide identiteitskaarten
 • medisch attest met de vermoedelijke datum van bevalling

Wat kost het?

Deze dienstverlening is gratis.

Wat zijn de stappen?

 • Beide ouders komen langs het loket van de dienst burger.
 • Op basis van de voorgelegde documenten zal een medewerker de erkenning opnemen in de akte van de burgerlijke stand.