Voornaamswijziging

Wat is het?

Een voornaam laten wijzigen kan je doen via een aanvraag bij de Burgerlijke Stand.

Voor wie is het?

Enkel personen van Belgische nationaliteit, VN-vluchtelingen en staatlozen kunnen een procedure tot naams-verandering indienen. Bij de indiening van het verzoek moet een van deze hoedanigheden kunnen worden aangetoond.

Wat moet je meebrengen?

  • je identiteitskaart
  • geboorteakte

Wat kost het?

Voor de voornaamswijziging wordt een kost aangerekend volgens het geldende retributiereglement.

Wat zijn de stappen?

  • Kom langs bij de dienst Burgerlijke Stand
  • De ambtenaar Burgerlijke Stand zal de aanvraag behandelen en eventueel advies vragen. 
  • Je gegevens worden aangepast in het bevolkingsregister.
  • Je krijgt een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.