Naamswijziging of voornaamswijziging

Wat is het?

Familienamen en voornamen kan je enkel veranderen als er grondige redenen voor bestaan. Je doet de aanvraag bij de Federale Overheid Justitie. In een tweede fase doe je aangifte bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente.

Alle informatie over de voorwaarden, de procedure en de kostprijs van een naamsverandering vind je bij de federale overheidsdienst Justitie. Onderaan deze pagina kan je meer informatie hierover terugvinden.

Voor wie is het?

Enkel personen van Belgische nationaliteit, VN-vluchtelingen en staatlozen kunnen een procedure tot naams-verandering indienen. Bij de indiening van het verzoek moet een van deze hoedanigheden kunnen worden aangetoond.

Wat moet je meebrengen?

  • je identiteitskaart
  • een afschrift van het besluit van voornaams- of naamsverandering

Wat kost het?

Deze dienstverlening is gratis voor de naamswijziging.
Voor de voornaamswijziging wordt een kost aangerekend volgens het geldende retributiereglement.

Wat zijn de stappen?

  • Stuur je gemotiveerde aanvraag naar de federale overheidsdienst Justitie. 
  • Je ontvangt een afschrift van het besluit. Dat is de registratie. 
  • Is de naamswijziging toegestaan? Meld je dan binnen de 60 dagen met het afschrift van het besluit aan bij de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand. De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand is ofwel die van de plaats waar de begunstigde of een van de begunstigden is geboren, ofwel die van de plaats waar de begunstigde of een van de begunstigden zijn gewone verblijfplaats heeft, wanneer geen van hen in België is geboren, ofwel die van het eerste district van Brussel indien geen van de begunstigden in België is geboren noch er zijn gewone verblijfplaats heeft.
  • Je gegevens worden aangepast in het bevolkingsregister.
  • Je krijgt een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.