Voornaamswijziging

Maak een afspraak

Wat is het?

Een voornaam laten wijzigen kan je doen via een aanvraag bij de dienst burger.

Voor wie is het?

Enkel personen van Belgische nationaliteit, VN-vluchtelingen en staatlozen kunnen een procedure tot naamsverandering indienen. Bij de indiening van het verzoek moet een van deze hoedanigheden kunnen worden aangetoond.

Wat moet je meebrengen?

  • je identiteitskaart
  • geboorteakte

Wat kost het?

Voor de voornaamswijziging wordt een kost aangerekend volgens het geldende retributiereglement.

Wat zijn de stappen?

  • Kom langs bij de dienst burger.
  • Een medewerker zal de aanvraag behandelen en eventueel advies vragen.
  • Je gegevens worden aangepast in het bevolkingsregister.
  • Je krijgt een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.