Huwelijk

Wat is het?

Huwelijken kunnen enkel voltrokken worden in het gemeentehuis. De huwelijksplechtigheid wordt in het openbaar voltrokken voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.
De ambtenaar van de burgerlijke stand leest de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten voor, waarna beide partners verklaren dat zij elkaar willen aannemen tot echtgenoten.
Vervolgens verklaart de ambtenaar, in de naam van de wet, dat beide partners door de echt zijn verbonden, maakt daarvan onmiddellijk akte op en leest deze voor. Hij overhandigt het trouwboekje aan het bruidspaar.

De partners hebben de mogelijkheid om geen, één, twee, drie of vier meerderjarige getuigen, al dan niet bloedverwanten, aan te duiden.
Er is geen huwelijk mogelijk wanneer, ondanks de gegeven formele toestemming tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde (schijnhuwelijk).

Hoe kan ik een huwelijksdatum en -uur reserveren?

Tot maximum één jaar voor de gewenste huwelijksdag kun je je huwelijksdag en uur reserveren (binnen het voorziene uurrooster).
Deze reservatie kan je telefonisch of per  e-mail doen bij de dienst burgerlijke stand. De aanvraag moet de volledige identiteit en het adres van beide partners bevatten en een telefoonnummer waarop één van beiden te bereiken is. Let wel, deze reservatie is nog geen aangifte.

Door omstandigheden kunnen bepaalde voorziene dagen of uren geblokkeerd zijn voor reservaties. Ook kan het zijn dat de agenda al volzet is.
Alvorens andere zaken vast te leggen of te reserveren, moet steeds gewacht worden op de bevestiging van de reservatie.

Wanneer het voorleggen van documenten afkomstig uit het buitenland (geboorteakte, bewijs van woonst, echtscheidingsdocumenten ...) nodig is, kan geen huwelijksdatum gereserveerd worden. De buitenlandse documenten moeten eerst worden voorgelegd en goedgekeurd.
Documenten in een huwelijksdossier hebben echter een bepaalde geldigheidslimiet.
Neem daarom dus best steeds contact op met de dienst burgerlijke stand.

In 2020 zijn er op volgende data geen huwelijken mogelijk:

 
woensdag 1 en donderdag 2 januari  Nieuwjaarsdag en 2de nieuwjaarsdag
maandag 13 april   Paasmaandag
vrijdag 1 en zaterdag 2 mei Verlengd weekend dag van de arbeid
dinsdag 5 mei  Teamdag
donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 mei Verlengd weekend O.L.H. Hemelvaart
maandag 1 juniPinkstermaandag
zaterdag 11 juliVlaamse feestdag
maandag 20 en dinsdag 21 juliBrugdag en nationale feestdag
zaterdag 15 augustusO.L.V. Hemelvaart
dinsdag 6 oktoberJaarmarkt
maandag 2 novemberAllerzielen
woensdag 11 novemberWapenstilstand
donderdag 24 december (na 12.00 uur)  Kerstavond
vrijdag 25 en zaterdag 26 decemberKerstdag en 2de kerstdag
donderdag 31 december (na 12.00 uur)Oudejaarsavond