Huwelijk

Maak hier een afspraak

Wat is het?

Huwelijken kunnen voltrokken worden in het gemeentehuis of in het park Heuvelhof achter het gemeentehuis. De huwelijksplechtigheid wordt in het openbaar voltrokken voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand leest de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten voor, waarna beide partners verklaren dat zij elkaar willen aannemen tot echtgenoten. Vervolgens verklaart de ambtenaar, in de naam van de wet, dat beide partners door de echt zijn verbonden, maakt daarvan onmiddellijk akte op en leest deze voor. Hij overhandigt het trouwboekje aan het bruidspaar.

De partners hebben de mogelijkheid om geen, één, twee, drie of vier meerderjarige getuigen, al dan niet bloedverwanten, aan te duiden.

Er is geen huwelijk mogelijk wanneer, ondanks de gegeven formele toestemming tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde (schijnhuwelijk).

Hoe kan ik een huwelijksdatum en -uur reserveren?

Tot maximum één jaar voor de gewenste huwelijksdag kan je je huwelijksdag en -uur reserveren (binnen het voorziene uurrooster). Deze reservatie kan je telefonisch of per e-mail doen bij de dienst burger. De aanvraag moet de volledige identiteit en het adres van beide partners bevatten en een telefoonnummer waarop één van beiden te bereiken is. Let wel, deze reservatie is nog geen aangifte.

Door omstandigheden kunnen bepaalde voorziene dagen of uren geblokkeerd zijn voor reservaties. Ook kan het zijn dat de agenda al volzet is. Alvorens andere zaken vast te leggen of te reserveren, moet steeds gewacht worden op de bevestiging van de reservatie.

Wanneer het voorleggen van documenten afkomstig uit het buitenland (geboorteakte, bewijs van woonst, echtscheidingsdocumenten ...) nodig is, kan geen huwelijksdatum gereserveerd worden. De buitenlandse documenten moeten eerst worden voorgelegd en goedgekeurd. Documenten in een huwelijksdossier hebben echter een bepaalde geldigheidslimiet. Neem daarom dus best steeds contact op met de dienst burger.

Huwelijk in openlucht

Wie in openlucht wil trouwen, kan dat doen in het park Heuvelhof achter het gemeentehuis. Je zorgt dan zelf voor een tafel en minstens drie stoelen. Ook eventuele andere zaken zoals stoelen voor de gasten, een geluidsinstallatie, hapjes … voorzie je zelf. Wordt het slecht weer? Dan kan je tot 24 uur voor het huwelijk beslissen om uit te wijken naar de trouwzaal. Een geplande receptie kan echter niet in het gemeentehuis doorgaan.

In 2021 zijn er op volgende data geen huwelijken mogelijk:

 
vrijdag 1 en zaterdag 2 januariNieuwjaarsdag en tweede Nieuwjaarsdag
maandag 5 aprilPaasmaandag
zaterdag 1 meiDag van de arbeid
donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 meiOLH Hemelvaart, brugdag, verlengd weekend
dinsdag 18 meiTeamdag
maandag 24 meiPinkstermaandag
woensdag 21 juliNationale feestdag
dinsdag 5 oktoberJaarmarkt
maandag 1 en dinsdag 2 novemberAllerheiligen en Allerzielen
donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 novemberWapenstilstand, brugdag, verlengd weekend
vrijdag 24 en zaterdag 25 decemberKerstavond en Kerstdag
vrijdag 31 decemberOudejaarsavond