Huwelijk in het buitenland

Wat is het?

Belgen of niet-Belgen die in België verblijven, kunnen ook in het buitenland huwen. Het huwelijk is enkel geldig in België als je het hier laat erkennen. Als je trouwde in het buitenland, moet je het huwelijk laten erkennen in België. Dat doe je door het huwelijk te laten registreren bij de dienst burger. Je partner hoeft daarbij niet aanwezig te zijn.

Indien één van beide partners de Belgische nationaliteit hebben, kan het huwelijk ook 'overschreven' worden, wat betekent dat er van het huwelijk, naast de buitenlandse akte, ook een Belgische akte wordt gemaakt. Je hebt hiervoor de originele huwelijksakte nodig en een Nederlandse vertaling, gemaakt door een beëdigd vertaler.

Waar kan je terecht?

  • Bij de dienst burger

Wat moet je meebrengen?

  • Een afschrift van de huwelijksakte.
  • Buitenlandse documenten moeten gelegaliseerd zijn. Kijk daarvoor op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
  • Het afschrift van de huwelijksakte mag in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld of vertaald.
  • Als je de akte wil laten overschrijven, moet de akte in het Nederlands vertaald zijn.
  • Je identiteitskaart en (een kopie van) de identiteitskaart of paspoort van je partner.

Wat kost het?

De erkenning en overschrijving van het huwelijk is gratis.

Wat zijn de stappen?

  • Je brengt een afschrift van de huwelijksakte binnen bij de dienst burger. Dit afschrift mag opgesteld zijn in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn of vertaald. Het document moet wel gelegaliseerd zijn.
  • De dienst burger registreert het huwelijk in het rijksregister.
  • Na de erkenning kan het huwelijk worden overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Voor een overschrijving moet de akte in het Nederlands vertaald zijn en moet een van beide partners de Belgische nationaliteit hebben.

Een medewerker van de dienst burger kan de erkenning en overschrijving van een huwelijk uitstellen voor onderzoek naar schijnhuwelijk.