Schijn- of gedwongen relatie

Wat is het?

Een huwelijk of wettelijke samenwoonst kan in geval van twijfel over de intentie van twee partners, worden tegengehouden. Indien de medewerker van de dienst burger twijfelt aan de intenties van twee partners om een 'duurzame relatie' na te streven en er van overtuigd is dat het om een schijnrelatie gaat, dan zal het huwelijk niet voltrokken of het wettelijk samenwonen niet geregistreerd worden. De partners worden hiervan schriftelijk verwittigd.

Bij een schijnrelatie rijst het vermoeden dat de partners enkel willen huwen of wettelijk samenwonen om één van de partners een (gunstigere) verblijfssituatie te bieden. Bij een huwelijk of wettelijk samenwoonst onder dwang kan één van beide partners niet zelf beslissen over de keuze van partner. 

Voor wie is het?

Een melding of een klacht over een schijnhuwelijk of een huwelijk onder dwang kan door iedereen gebeuren. De klacht wordt geregistreerd en je krijgt advies over wat je verder kan doen. Een melding of klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Indien nodig wordt de klacht doorgegeven aan de Lokale Recherche Cel Schijnhuwelijken.

Een onderzoek kan ook ambtshalve worden ingesteld naar aanleiding van de opstart van een huwelijksdossier of de aanbieding tot registratie van een wettelijke samenwoning.

Wat moet je meebrengen?

Alle bewijsstukken die je nodig acht.