Wettelijk samenwonen

Maak hier een afspraak

Wat is het?

Twee personen die samenwonen en bij hun gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen, zijn vanaf dan wettelijk samenwonend. Deze aangifte heeft rechten en plichten tot gevolg, o.a. met betrekking tot de bijdragen in de lasten van het samenleven, het aangaan van schulden, regelingen omtrent de kinderen, de onroerende goederen, enzovoort.

Twee personen die in België een woning delen, kunnen wettelijk samenwonen. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kan ook wettelijk gaan samenwonen met een familielid of met iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt.

Een medewerker van de dienst burger kan de registratie van aanvraag tot wettelijk samenwoonst uitstellen voor een onderzoek naar een mogelijk schijnwettelijke samenwoonst.

Voor wie is het?

Iedereen die juridisch bekwaam is om een contract af te sluiten, die niet getrouwd is en die niet wettelijk samenwoont met een andere persoon.

Beide partners moeten op het ogenblijk van aangifte op hetzelfde adres wonen.

Hoe geef je het aan?

Maak een afspraak bij de dienst burger. Je neemt volgende documenten mee:

 • voor vreemde onderdanen: een bewijs van ongehuwde staat
 • eventueel een notariële akte die het wettelijk samenwonen regelt
 • eventueel de gewettigde volmacht (verklaring waarin partner bevestigt dat jij de aanvraag mag doen)
 • de identiteitskaarten of een volledige kopie van de samenwonenden

Wat zijn de stappen?

Aangifte via de dienst burger:

 • De beide partners bieden zich hiervoor aan bij het loket van de dienst burger. Eventueel kan slechts één van beiden zich aanmelden mits voorlegging van een gewettigde volmacht.
 • De medewerker van de dienst burger controleert of aan de wettelijke voorwaarden voor het wettelijk samenwonen is voldaan.
 • Als dat het geval is, wordt de verklaring ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Rechten en plichten van de samenwonenden: je ontvangt eveneens de tekst met de artikelen 1475 tot en met 1479 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangifte via één van de formulieren:

 • Je vult het formulier in en zorgt dat dit bij de medewerker van de dienst burger toekomt.
 • De medewerker van de dienst burger controleert op basis van de verkregen informatie of aan de wettelijke voorwaarden voor het wettelijk samenwonen is voldaan.
 • De medewerker van de dienst burger zal jullie samen uitnodigen voor het handtekenen van de verklaring.
 • Daarna wordt de verklaring ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je ontvangt een samenwoningsboekje.

Wat kost het?

Deze aangifte kost 35 euro.