Aankomstverklaring

Wat is het?

Een aankomstverklaring is een verklaring voor een verblijf (korte periode) van maximum drie maanden in België. Dit geldt voor niet EU/EER-onderdanen die met of zonder een visum als toerist in België willen verblijven.

De aankomstverklaring moet worden afgehaald in de gemeente waar de vreemdeling verblijft.

Voor wie is het?

Elke vreemdeling moet zich binnen de drie dagen na aankomst in België melden bij de dienst burger. Dit is niet van toepassing voor personen die in een hotel of op een camping verblijven.

De niet-EU/EER-burger ontvangt een aankomstverklaring of "bijlage 3".

Wat moet je meebrengen?

Volgende zaken hebben we zeker nodig om je te kunnen inschrijven:

  • Je paspoort met (indien nodig) visum of je identiteitskaart
  • 2 pasfoto’s die voldoen aan de voorschriften
  • Het adres waar je verblijft

Wat kost het?

Het aanvragen van een aankomstverklaring is gratis.

Wat zijn de stappen?

  • Je moet dit persoonlijk aangeven bij de dienst burger binnen 3 werkdagen na aankomst in Boechout.
  • Een medewerker van de dienst burger zal je dossier opstarten.
  • De medewerker zal jouw aankomstverklaring opstellen.
  • De verklaring wordt overgemaakt aan de politie en vreemdelingenzaken.